Giá thể sinh học thả mềm

– Giá thể sinh học thả mềm  một dạng thả chìm trong nước thải, giúp thúc đẩy quá trình oxy hóa tiếp xúc sinh học  quá trình lên men kỵ khí để xử lý nước thải.
– Các giá thể có nhiều ưu điểm như bề mặt lớn, khả năng sử dụng cao, khoảng cách khác nhau và không bao giờ bị tắc nghẽn, khả năng thích ứng, sự ổn định tác động và tải, tạo bùn ít hơn, vận hành dễ dàng, chi phí thấp, dễ dàng lắp đặt.
– Các vật liệu cơ bản thường được sử dụng là sợi hóa học formaldehyde, được mô phỏng như hình thái học thực vật tự nhiên.