Hệ thống khử trùng tự động CIP

Hệ thống khử trùng tự động CIP được thiết kế để làm sạch các thiết bị, dây chuyền sản xuất đồ uống.