Máy khử trùng kiểu board-style RO.05

Máy khử trùng kiểu board-style RO.05 được sử dụng để khử trùng ở nhiệt độ cao hoặc rất cao.