Hệ thống lọc nước chạy thận AAMI 3500l/h

Hệ thống lọc nước chạy thận AAMI 3500l/h tinh chế nước siêu tinh khiết, đạt tiêu chuẩn AAMI an toàn sử dụng cho máy chạy thận nhân tạo tại các bệnh viện.