Máy lọc nước cho máy chạy thận online 60l/h Kapano

Máy lọc nước cho máy chạy thận online 60l/h Kapano theo tiêu chuẩn AAMI cung cấp nước cho máy chạy thận nhân tạo thế hệ mới lọc máu.