Hệ thống nước RO chạy thận 350l/h

Hệ thống nước RO chạy thận 350l/h có độ tinh khiết cao, hoạt động tự động cung cấp nước đạt tiêu chuẩn AAMI an toàn cho hệ thống máy chạy thận nhân tạo tại các bệnh viện.