Hệ thống lọc nước RO máy chạy thận 700l/h

Hệ thống lọc nước RO máy chạy thận 700l/h ứng dụng công nghệ lọc màng thẩm thấu ngược hiện đại kết hợp khử Ion tinh chế nước đạt tiêu chuẩn AAMI và giảm thiểu ô nhiễm Endotoxin trong nước chạy thận nhân tạo.