Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo 1800l/h

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo 1800l/h tinh chế nước tinh khiết, đạt tiêu chuẩn AAMI an toàn sử dụng cho máy chạy thận nhân tạo tại các bệnh viện.