Màng RO công nghiệp Watts

Màng RO công nghiệp Watts là sản phẩm của hãng Watts hàng đầu tại Mỹ sử dụng cho các hệ thống lọc nước RO công nghiệp, dây chuyền lọc nước tinh khiết với nguồn nước máy hoặc nước nợ.