Màng RO nước nợ công nghiệp Filmtec Dow

Màng RO nước nợ công nghiệp Filmtec Dow sử dụng trong các hệ thống lọc nước RO công nghiệp công suất lớn với nguồn nước máy hoặc nước nợ.

Mã: BW-Filmtec Danh mục: