Màng RO nước máy công nghiệp Filmtec Dow

Màng RO nước máy công nghiệp Filmtec Dow sử dụng để sản xuất, lắp ráp các máy lọc nước RO công nghiệp sử dụng nguồn nước máy thành phố hoặc tương đương.

Mã: TW-Filmtec Danh mục: