Máy in phun liên tục Videojet 1510

Máy in phun liên tục Videojet 1510 được sử dụng cho các ứng dụng có nhiều ca sản xuất trong ngày.