Máy khử khí chân không TQ-2.5

Máy khử khí chân không TQ-2.5 giúp khử khí của dung dịch nước ép trái cây trong điều kiện chân không sau giai đoạn đồng hóa. Việc khử khí giúp ngăn dung dịch nước ép trái cây bị ỗy hóa và từ đó kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.