Máy rửa vỏ bình trong ngoài 5 gallon

Máy rửa vỏ bình trong ngoài 5 gallon sử dụng trong sản xuất nước tinh khiết, nước khoáng đóng bình có thể tích 3 gallon, 5 gallon, 19 lít, 20 lít và 21 lít.