Máy rửa vỏ lon QS-16

1.000 900

Máy rửa vỏ lon QS-16 trong sản xuất thực phẩm đóng lon và đồ uống đóng lon có gas và không có gas.

còn 1 hàng