Máy rửa vỏ lon QS-16

Máy rửa vỏ lon QS-16 trong sản xuất thực phẩm đóng lon và đồ uống đóng lon có gas và không có gas.