Máy đóng nắp lon FBZ

Máy đóng nắp lon FBZ sử dụng để đóng nắp lon “pop-top can”.