Máy đóng nắp lon FBZ

1.000 900

Máy đóng nắp lon FBZ sử dụng để đóng nắp lon “pop-top can”.

còn 1 hàng