• Máy dán nhãn
  • Máy co màng
  • Máy đóng thùng
  • Băng tải.

Máy dán nhãn, máy co màng, máy đóng thùng, băng tải

Máy co màng nhãn chai bằng điện

Máy dán nhãn, máy co màng, máy đóng thùng, băng tải

Máy co màng nhãn chai bằng hơi nước

Máy dán nhãn, máy co màng, máy đóng thùng, băng tải

Máy co màng nhãn tự động SLM

Máy dán nhãn, máy co màng, máy đóng thùng, băng tải

Máy co màng nhiệt PE GP-402

Máy dán nhãn, máy co màng, máy đóng thùng, băng tải

Máy dán nhãn bằng keo nóng chảy GLM

Máy dán nhãn, máy co màng, máy đóng thùng, băng tải

Máy dán thùng carton HF1030

Máy dán nhãn, máy co màng, máy đóng thùng, băng tải

Máy đóng kiện màng co nhiệt tự động