• Máy dán nhãn
  • Máy co màng
  • Máy đóng thùng
  • Băng tải.
-22%

Máy dán nhãn, máy co màng, máy đóng thùng, băng tải

Máy co màng nhãn chai bằng điện

9 7
-22%

Máy dán nhãn, máy co màng, máy đóng thùng, băng tải

Máy co màng nhãn chai bằng hơi nước

9 7
-25%

Máy dán nhãn, máy co màng, máy đóng thùng, băng tải

Máy co màng nhãn tự động SLM

8 6
-13%

Máy dán nhãn, máy co màng, máy đóng thùng, băng tải

Máy co màng nhiệt PE GP-402

8 7
-13%

Máy dán nhãn, máy co màng, máy đóng thùng, băng tải

Máy dán nhãn bằng keo nóng chảy GLM

8 7
-11%

Máy dán nhãn, máy co màng, máy đóng thùng, băng tải

Máy dán thùng carton HF1030

9 8
-11%

Máy dán nhãn, máy co màng, máy đóng thùng, băng tải

Máy đóng kiện màng co nhiệt tự động

9 8