Máy rửa chiết rót đóng nắp bình 20 lít tự động

Máy rửa chiết rót đóng nắp bình 20 lít tự động cho sản xuất nước tinh khiết, nước khoáng đóng bình, thể tích 19 lít, 20 lít, 21 lít, 5 gallon.